AR – ett nytt inslag i skidbacken

En vy av verkligenheten som förstärks med datagenererad virtuell information, så kan AR (Augmented Reality) beskrivas enligt forskare i ämnet. Det är även möjligt att används GPS för att förstärka en plats, men mer vanligt är att använda en vy genom exempelvis glasögon och stärka den helt eller delvis. Tekniken har tidigare använts för att skapa flera olika applikationer ämnade för underhållning, däribland Pokémon GO, och gör nu entré inom skidåkning.

Det nya inom ämnet är färsk forskning där AR används för att öka och utveckla färdigheter i skidbacken och detta har nu resulterat i en applikation som kan kopplas ihop med glasögon anpassade för att följa en tränare i skidbacken. Samtidigt står den som vill utveckla sin skidteknik placerad i en träningsmaskin där det är möjligt att utföra och efter bästa förmåga, efterlikna de rörelser och tekniska delar användaren vill lära sig på skidor. Genom röststyrning kan också användaren få direkt feedback på sin prestation eftersom rörelser kontinuerligt analyseras – troligtvis ett effektivt sätt och hjälpmedel för att lära sig grunderna.

Huruvida detta sedan kan appliceras på snö som underlag och hur långt användaren kan utvecklas genom AR återstår att se, vi följer denna tekniska utveckling med spänning. 

Källor:

Carmigniani, J. et al., 2010. Augmented reality technologies, systems and applications. Multimedia Tools and Applications, 51(1), pp. 341-377.

Paulissen, J., 2018. Using Depth Sensing and Augmented Reality to Improve Ski-learning, Nederländerna: University of Twente.

Text: Team PEAK Accelerator
Bild: Getty Images

Scroll to Top