Högt, hälsosamt och hållbart – framtidens trähus med IsoTimber

Vi möter Håvard Jegerstedt, vd för IsoTimber, ett företag som tillverkar ett unikt byggmaterial. Trä med frästa, isolerande luftkanaler som möjliggör att bygga bärande väggar utan tilläggsisolering eller fuktspärr. Hela väggen är diffusionsöppen och anpassar sig efter omgivande luftfuktighet. Det ger fördelar i en bättre inomhusmiljö och förenklar byggprocessen samtidigt som träets positiva miljöegenskaper bidrar till ett minskat koldioxidutsläpp. 

I dag används IsoTimbers husstommar i allt från fritidshus och villor till flerfamiljsbostäder och offentliga byggnader. Idén uppkom 2008 när grundaren Mikael Östling funderade över det spillvirke som låg och skräpade på sågverk – kanske kunde man utveckla ett nytt byggmaterial på virke som annars destruerades?  

Lager på lager principen och luft som isolering inspirerade till en första klossprodukt som utvecklats till hela byggelement. I fabriken i Östersund tillverkas blocken idag för marknader i framförallt Sverige. Historiskt har inriktning varit mot den privata marknaden. 

– Idag fokuserar vi på business to business, byggare och entreprenörer. Det har skapat en rejäl tillväxt de senaste året. Större återkommande byggprojekt med hög kvalitet utan anmärkningar är det vi strävar mot idag, berättar Håvard. 

IsoTimber har senaste åren växt med ny kompetens och nytt kvalitetssystem som utvecklat erbjudandet och möjliggjort större projekt. Senast i raden är Hudiksvalls kommun där PEAB bygger ett äldreboende med 48 lägenheter och en bruttoarea på 4900 m2. Här har kommunen prioriterat en bra inomhusmiljö och ett klimatsmart bygge.  

Att ta tillvara trä som råvara och produkt är en kompetens som utvecklas alltmer bland de stora entreprenörerna. Många av dem lämnar gamla sätt att bygga och går mot klimatsmarta återvinningsbara system. En trend är att gå mot demonterbara element i bygget, som klarar av att återvinnas i nya projekt, där ligger IsoTimber i framkant.

Branschen utvecklas snabbt och IsoTimber samarbetar med flera stora aktörer. Ett samarbete handlar om att utveckla gemensamma stomsystem, som gör det möjligt att bygga högre och mer hållbara trähus i framtiden. 

IsoTimber har en ambitiös tillväxtplan för framtiden.  

– Om fem år har vi en helautomatiserad fabrik och en omsättning på 300 miljoner. Idag omsätter vi 17 miljoner. Det är en rejäl utmaning, men utifrån vår utveckling de senaste tre åren, och trämarknadens positiva prognos, ser vi att det är möjligt. Vår stora utmaning är att vår produkt är ny på marknaden och att vi har för få större referensobjekt, säger Håvard. 

Företaget har sökt patent för USA, Kanada, Japan och Europa. Idag har de förfrågningar från Norge, Finland, Island, Danmark och England, så goda förutsättningarna finns för att ta IsoTimber till en mer global marknad. Förväntningarna på PEAK Accelerator är att den kompetens och de kontakter som finns inom programmet ska ge företaget fart framåt på den internationella arenan.  

– Att ta del av andra startup-företags erfarenheter av att bygga för en internationell tillväxt tror vi kan vara värdefullt. Möjligheter till framtida finansiering är också viktigt för oss, avslutar Håvard. 

Läs mer om Iso Timber på isotimber.se

Text: Team PEAK Accelerator

Scroll to Top