Om 18 år kommer vi kunna använda solenergi som samlats in idag 

I ett forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola utvecklas ett energisystem som kan fånga in solenergi, lagra den upp i 18 år och frigöra den på den plats och vid den tidpunkt då energin behövs.  

I ett forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola utvecklas ett energisystem som kan fånga in solenergi, lagra den upp till 18 år och frigöra den på den plats och vid den tidpunkt då energin behövs.  

Tidigare har energin kunnat utvinnas som värme. Med den nya tekniken kan systemet även producera el. Det slutna systemet är helt fritt från koldioxidutsläpp och fungerar oberoende av årstid och tid på dygnet. På längre sikt ser forskarna vid Chalmers att den nya tekniken kan driva elektronik som laddar upp sig själv med lagrad solenergi.  

Den nya tekniken grundar sig på det Chalmersutvecklade solenergisystemet Most – Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems. Tekniken bygger på en specialdesignad molekyl uppbyggd av kol, väte och kväve, som byter skepnad till en isomer när den kommer i kontakt med solljus. En kompakt termoelektrisk generator omvandlar solenergin till el. Möjliga användningsområden är till exempel i vardagselektronik som telefoner och hörlurar. I nuläget genereras en liten mängd elektricitet genom tekniken. Men framtiden ser ljus ut för forskningen, som även har fått genomslag internationellt. För att Most ska nå sin fulla potential behövs ytterligare forskning för att utveckla och anpassa materialet så att det kan tillverkas i stora volymer.   

Möjliga användningsområden för MOST är till exempel i vardagselektronik som telefoner och hörlurar.

I förra årets omgång av PEAK Accelerator i Åre har PEAK Scaleup Emulate energy deltagit. Emulate energy skapar flexibilitet och stärker elnätet genom virtuella batterier. Shwan Lamei, som är medgrundare och vd i bolaget, ser positivt på den nya forskningen som bidrar till att hindra intermittens genom bättre kontroll och därmed nyttjande av förnyelsebar energi. Från sitt kontor i Boston, Massachusetts ger han oss en kommentar: 

“Detta är ett jättespännande forskningsområde! För att energiomställningen ska kunna genomföras snabbt och kostnadseffektivt kommer vi behöva enorma mängder energilagring. Det mest kända tillämpningarna är batterier för elbilar och stationära batterier för att stötta näten och motverka förnyelsebar energis intermittens.” 

Shwan Lamei förklarar också hur energisystemet Most kompletterar de nuvarande teknikerna för energilagring genom att erbjuda möjligheten till en långsiktig lagring. En kombination kan göra att vi tillslut når energiförsörjning som är helt förnyelsebar. 

“Ju närmare 100 procent förnyelsebart vi kommer desto större vikt kommer den här typen av energilagring över årstider att få, för att balansera näten. Man kan säga att fysiska batterier och efterfrågeflexibilitet tar oss nära slutmålet för 100 procent förnyelsebart, men för att komma hela vägen behövs banbrytande teknologier som möjliggör ”long term storage” – vilket är precis vad det här forskningsprojektet försöker åstadkomma.” 

Sandra de Brito – ansvarig för den digitala transformationen vid Jämtkraft.

PEAK Partner Jämtkraft är ett energibolag i framkant av utvecklingen mot en fossilfri värld. Sandra de Brito ansvarar för de koncerngemensamma funktionerna framför allt för att driva den digitala förnyelsen av företaget och är ny ledamot i styrelsen för Peak Innovation. Vi frågade Sandra om hon ser några nya innovation eller tekniker som kan bli game-changers. Här tror Sandra att bland annat digitalisering spelar en roll för utvecklingen av energihantering. 

“Jag tror att det kommer på flera fronter, dels har vi energiomvandlingsteknologi som blir mer och mer effektiv och produktiv. Sen tror jag att en stor del kommer på handelssidan, alltså optimeringen och konsumentutvecklingen. Dvs det som är förbrukningsnära eller konsumentnära. Vi ser ju redan väldigt mycket styrning via app osv men det är bara början, det är de första embryon till att vi faktiskt har aktiv hantering av konsumtion och mikroproduktion.” 

Just solkraften ser Sandra de Brito som en del av energiförsörjningen och förklarar hur den idag kan fungera som ett komplement till andra energikällor.  

“För våra breddgrader så är solkraften jättebra som komplement. När det blåser är det i regel molnigt och när det är vindstilla är det i regel soligt, det skulle vara ett bra komplement till vind, att de står bredvid varandra. Vi är lite för klena att än så länge bara använda solkraft, med den prisbild vi har och den produktivitet vi har på plattorna. Det är en bra lösning men om man tänker ett kraftbolag eller energibolag blir det som en komplementdel.” 

Så blir lagrat solsken el på beställning

Text: Team PEAK Accelerator

Bild Getty Images, Team PEAK Accelerator

Scroll to Top