Sandra de Brito – en nyckelperson i energiomställningen till säker och fossilfri elförsörjning

Hon är själv innovatör och kvinnan bakom en av Googles vanligaste tjänster för geoposition. Under tolv år på Ericsson var hon med och utvecklade telekombranschen när mobiltelefoni slog igenom i stor skala. Idag driver Sandra de Brito den digitala förnyelsen av Jämtkraft i en tid av omvälvande global energiomställning. Dessutom är vi glada att kunna välkomna henne som ny styrelseledamot i Peak Innovation.

Sandra tog tidigt steget in i en stark innovationsmiljö i Sverige på det internationellt ledande telekombolaget Ericsson. Det som började med ett examensarbete inom mobiltelefonsystem när hon läste till civilekonom, blev en hisnande resa där hon var en del av utvecklingen och transformationen av telekomindustrin, med världen som arbetsplats.

– Jag jobbade utomlands i princip i alla världsdelar utom nord- och sydpol.

Ericsson utvecklades snabbt genom förvärv av bolag med ny teknologi tillsammans med en stark egen utveckling och strukturerat innovationsarbete. Sandras erfarenhet inom innovation har varit som intraprenör och att jobba transformativt. Hon har varit med om att både skala upp och skala ner verksamheter utifrån de svängningar som sker i industrin.

– Precis när jag började på Ericsson fyllde jag i en ”patent one pager” och fick patent inom geoposition av tjänster. När ni använder er av Google maps och till exempel söker efter närmsta bensinstation. Det är Ericsson som har patentet, men det är jag som är uppfinnare av den.

Sandra de Brito är lika delar svensk och portugis. Hon växte upp i Stockholms norra förorter innan hon flyttade till Linköping för att plugga. Efter Ericsson hann Sandra med några år på tech-bolaget Tieto. Under 2017 flyttade hon till Jämtland och sedan 2019 har Sandra lett det transformationsprogram som idag är Jämtkraft Krafthandel. Nu har hon inlett en ny spännande resa med fokus på Jämtkrafts digitala förnyelse.

Energiomställningen och nya energikällor 

Sandra ser behovet av en långsiktig energibolitik på både Europeisk och nationell nivå där man vågar ompröva gamla sanningar för att säkerställa en energiomställning till fossilfria energislag. 

– I närtid behöver man bestämma hur man väljer att organisera de statliga kontrollmyndigheterna och vad man väljer att ta för långsiktig inriktning på energislagen.  Många stora beslut är tagna, till exempel kärnkraftbeslut och en nationell omprövning av vattenkraft men där kan ju saker förändras i och med en förändrar omvärld.

Vattenkraften står idag för den stora effekthanteringen och är en fantastisk tillgång för Sverige och Jämtland, förklarar Sandra. Den skulle vi vilja fortsätta förädla.

– Ska vattenkraften omprövas och i värsta fall delvis fasas ut, samtidigt som den ersätts med intermittent kraft, uppstår stora utmaningar för att upprätthålla balans. Idag utvecklas flexibilitetstjänster för att hantera effekten i Sverige, men vi har stora utmaningar framför oss.

Sandra konstaterar att hon befinner sig i en region där vatten utgör en mycket stor del. För vattenkraften finns egentligen möjligheter att utvecklas men det behöver göras i samklang med lokala samhällen. I Norge menar hon att de är mer välvilligt inställda till vattenkraft, då en del av det bolagen tjänar på vattenkraft går tillbaka till den lokala bygden. Även solkraften ser Sandra ljust på inför framtiden även på våra nordliga breddgrader som ett komplement till tex vindkraft. 

– Solkraft är ett jättebra komplement om du till exempel har en vindkraftpark, men storskaligt för ett kraftbolag blir det mer som en kompletterande del. Med den relativt höga prisbild och den låga produktivitet vi har på plattorna på grund av få soltimmar är solkraften idag inte ett första alternativ. När tekniken blir mer mogen och priserna lägre kan storskalig drift även i vår region vara aktuell.

Flera nya energikällor i kombination är en framkomlig väg för att ställa om på det sätt som behövs. Vattenkraften behöver komplement i vind och sol.

– Jag tror på flera energikällor i kombination. Det är nyckeln. Att kunna hantera intermittens, som finns naturligt. Det är ett komplement till vattenkraft på våra breddgrader, framför allt vind, men också sol i viss mån.

Hur ska kraften lagras på ett effektivt sätt?

När det gäller batteriteknik och lagring av el, spår Sandra en stor förändring. Här kan man se en industriell hävstångseffekt som kommer att öka ytterligare. Batteriteknik är idag och kommer fortsatt att vara en viktig komponent i ett energisystem.

– Det forskas på många håll och man ska kunna producera och distribuera i stor skala. Det är spännande. De regulatoriska hinder som har funnits behöver ju också försvinna för att kunna bejaka den innovation som kommer. Allt ska självklart prövas utifrån ett säkerhetsperspektiv, men de processerna behöver bli snabbare.

Ser du att det kommer innovationer eller ny teknik som kan bli game changers framåt?

– Jag tror att det kommer på flera fronter. Vi ser energiomvandlingsteknologi, som blir mer och mer effektiv och produktiv.

Även på elhandelssidan förutser Sandra stora förändringar, för det som är förbrukningsnära och konsumentnära. Redan nu finns många applikationer på styrning, som första embryon till en aktiv hantering av konsumtion och mikroproduktion.

– Vi står vid en tipping point som är superhäftig. Nu blir det åka av! Det gäller ju inom allt: teknologier, affärsmodeller, reglering och handel. Hela energibranschen har också behov av en ny sorts reglering och modernisering av kontrollmyndigheter.

 

Sandra de Brito – ansvarig för den digitala transformationen vid Jämtkraft.

Vilka är de stora utmaningarna i en energiomställning?

– Sverige har varit duktigt historiskt. Vi har haft ett av världens mest stabila elnät med den energimix och den frekvensreglering som funnits. Det har gjort att vi varit konkurrenskraftiga industriellt, vi har haft tillgång till energi till ett lågt pris.

Men Sverige har inte investerat i det statliga nätet i takt med behoven under de senaste 30 åren, konstaterar Sandra. För att bibehålla konkurrenskraften internationellt finns det därför ett stort behov av politiska beslut och handling. Det handlar även om nationell säkerhet och en fossilfri framtid. Prishöjningar på fossila bränslen driver även på en hög inflation.

– Här behöver man både utifrån nationellt säkerhetsperspektiv, konkurrenskraft och utveckling av välstånd ytterligare säkra mot allt för stort inflationstryck som kommer av de fossila bränslets prishöjningar.

Det finns därför stor anledning att agera idag för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling, förklarar Sandra.

– De energival som görs idag ska vi leva med i många år, även om det går allt snabbare och med kortare cykler. Ska man renovera eller bygga ett vattenkraftverk så tittar man på en horisont på över 40 år.

Att energibranschen står inför en omvandling minst lika stor som den historiskt var i telekombranschen är en säker prediktion, menar Sandra. Det gäller både språng inom tekniken och i hur morgondagens energiföretag byggs och levererar i interaktionen med kunderna. Vi står inför en stark innovationsresa.

– Det handlar om hur man knyter an i sin affärsrelation till konsument och producent. Äldre teknologier som saknat affärsmodell men som tack vare just det får ett uppsving i kombination med nya teknologier skapar en jättespännande innovationssits.

Text: Helena Bredberg/Team PEAK
Foto: Team PEAK

* Jämtkraft Krafthandel
Krafthandeln är ett verktyg för att enklare balansera tillförsel av el och eluttag per elområde. Jämtkraft hanterar alla fyra områden, från norr till söder.

Scroll to Top